Faciliteter

Mangler du et kontor til leje? KontorHotellet Holbæk huser et moderne kontormiljø, hvor vores lejere tilbydes alle forudsætninger for at opnå og fastholde konkurrencefordele.

Det kræver ingen investeringer at flytte ind i KontorHotellet Holbæk, og der er heller ingen opstartsomkostninger. KontorHotellet Holbæk har allerede afholdt alle nødvendige investeringer i møbler, IT- og telefonsystemer, køkken, reception m.m.

Et lejemål ved KontorHotellet Holbæk inkluderer:

 • Husleje, lys, vand og varme
 • Fri booking af 4 møderum
 • Kantine til i alt 40 personer
 • Gæstekantine til i alt 8 personer
 • Pakkerum til pakker og store forsendelser
 • Kaffe og te fra automaterne
 • Opkobling og brug af internet samt mulighed for opkobling til eksternt IP telefon-system
 • Navneskilt ved hoveddør og udenfor kontoret
 • Ugentlig rengøring af alle kontorer
 • Daglig toiletrengøring og opfyldning af sæbe, papir m.m
 • Rengøring af fællesarealer
 • Vedligehold af huset indvendig og udvendig
 • Mulighed for arkivplads i kælder og på spidsloft
 • Fri parkering – kursister henvises til parkering på Blegdammen.

Huslejen beregnes efter antal samtidige arbejdspladser og omfatter kun én samlet regning, der gør det muligt at lægge budget og undgå uforudsete udgifter. Man binder sig heller ikke til en lang lejekontrakt. Kontorerne kan alle lejes fra 1 måned til flere år. Vi forlanger ikke depositum, men opkræver 3 måneders leje forud.