Receptionen tilbyder

Ved indgangen til KontorHotellet Holbæk er der en bemandet reception, der for hele kontorfællesskabet sørger for:

  • Modtagelse af gæster
  • Modtagelse af post, der sorteres og lægges op i dueslag
  • Kuvertering, frankering og forsendelse af post
  • Booking af møderum – eventuelt med kaffe/brød/kage
  • Booking af gæstekantine
  • Bestilling af frokost (menu og pris bestemmes af lejernes brugerråd)
  • Opfyldning og vedligehold af kontorfællesskabets kaffeautomater
  • Andre praktiske gøremål for dig og dine kunder

Der er dagligt et udvalg af aviser, som kan læses i receptionen, hvor der også er små cafégrupper med kaffeautomater til fri afbenyttelse.

Receptionen er bemandet mandag -fredag 9-13,30.

I ferietiden vil der være åbent i reduceret omfang.